Nevěřte všemu, co se píše v mediích: Hvězdy nehasnou

Favorit nezkrachoval. Ani neskončil s výrobou a prodejem kol. Dnes od brzkého rána dostáváme desítky zpráv od dodavatelů, partnerů, zákazníků i přátel s tím, že nám ve Favoritu vyjadřují podporu v těžké situaci. Favorit prý zkrachoval. Abychom předešli fámám a zbytečné hysterii, uvádíme na pravou míru zkreslené informace, publikované dnes ráno na seznamzpravy.cz.

Favorit nezkrachoval, ani neskončil s výrobou a prodejem kol

Celé mediální šílenství začalo předminulý týden, kdy zhrzený designér Petr Novák předal novinářům jakési „důkazy“ o svém domnělém autorství k bývalé kolekci jízdních kol Favorit. Novinář Marek Pokorný z Economie napsal přibarvený a jasně tendenční článek o tom, jak zlá korporace Favoritu poškozuje „chudáka“ designéra Nováka a jak soud zakázal prodej Favoritů.

Soud nic nezakázal. O ničem nerozhodl. Vydal předběžné (dočasné) opatření na žádost pana Nováka, které nenahrazuje soudní rozhodnutí a které společnosti Favorit Technology s.r.o. neumožňuje dočasně prodávat některá jízdní kola zn. Favorit, konkrétně modely Aviator, BigBoss, Cronos a Diamante. A zároveň pan Novák podal žalobu na náhradu „škody“, kdy se označil za autora díla a požaduje zaplacení „škody“ ve výši 1,5 mil Kč.

Aby bylo jasno. Společnost Favorit Technology s.r.o. nikdy žádná kola neprodávala. Ani dnes neprodává. Jednak rozhodnutí o ukončení výroby a prodeje kolekce padlo na podzim 2018, kdy se – nikoliv pan Richard Galovič, jak uvádí média, ale valná hromada akcionářů Favoritu rozhodla nepokračovat ve vývoji, výrobě a prodeji stávající modelové řady městských kol a výrobu ukončit. Důvody k tomu uvádíme níže. Pan Galovič jako výkonný člen orgánů takové pravomoci ani bez úplného souhlasu všech akcionářů nemá.

Předběžné opatření ze soudu přišlo v době, kdy se na trhu žádné Favority neprodávaly (už dva měsíce se nepřijímaly nové objednávky) a navíc na společnost, která nikdy žádná kola neprodávala. Takže předběžné opatření považujeme od počátku za zbytečné a účelové s cílem poškodit jméno jak Favoritu, tak i pana Galoviče.

Pan Novák různé společnosti, patřící do skupiny Favorit, opakovaně napadá a vyzývá k úhradě nesmyslných částek s tím, že na výzvu našich advokátů nikdy nepředložil důkaz o tom, že by kdy nějaké „autorské dílo“ pro Favorit vytvořil a odevzdal. Takový důkaz nepředložil ani v rámci žaloby na soud, ani ho nepředložil novináři Markovi Pokornému. Všechno, o co se v rámci svého tvrzení pan Novák opírá, jsou neautorizované články v médiích a certifikát, který žádné autorství neprokazuje. Posudky, které předložil pan Novák soudu, si nekladou za cíl prokázat autorství ani nejsou takovými důkazy.

Nad komentářem o nákresech pana Nováka v zápisníku pana Jiřího Krůty zůstává rozum stát. Jednak pan Krůta nastoupil do Favoritu jako mladý, absolutně nezkušený devatenáctiletý asistent v roce 2012, v roce 2013 s ním byla ze strany Favoritu ukončená spolupráce, kterou pan Krůta tehdy pochopitelně těžce nesl. Pan Krůta i pan Novák sice přišli do kontaktu v roce 2012, proces vzniku nové kolekce, jak je zdokumentováno, ale trval až do roku 2015, kdy jak pan Krůta tak i pan Novák ani nemohli mít žádné informace o probíhajících pracích na nové kolekci kol. Pokud pan Novák tvoří design tak, že něco skicuje do zápisníku nějakého asistenta nějakého svého potenciálního klienta, hodně to vypovídá o úrovni poskytovaných služeb pana Nováka. O co se snaží pan Krůta svým prohlášením, je nám nejasné.

Soudu jsme celý proces tvorby bývalé kolekce kol popsali i s osobami, které na projektu pracovali. My přesně víme, kdo je autorem jednotlivých řešení, protože celý proces vývoje je zdokumentovaný. Ke zdrojům neautorizovaných článků a „faktům“, které uváděla a uvádí senzacechtivá média jen dodáme, že mediím principiálně nejde o informování o faktech, ale hledají primárně kauzy, které budou vzbuzovat silné emoce. Bohužel pro ně, tady se ale žádná senzace nekoná, akorát celá zkreslená medializace poškozuje dobré jméno a zájmy Favoritu.

Pan Novák přihlásil výrobky Favoritu do mezinárodních designových soutěží v rozporu s naší dohodou jako své vlastní výrobky, o čemž máme písemný důkaz. O celé záležitosti, že výrobky Favoritu přihlásil pod svým jménem, jsme se dozvěděli až při předávání cen v Mnichově a v Essenu. Byla to strašná ostuda a pan Galovič pana Nováka ihned konfrontoval, aby situaci napravil. Pan Novák nejenže situaci nenapravil, ale přestal s panem Galovičem a s Favoritem komunikovat.

Důležité je podotknout, že každá komise, která uděluje ceny za design výrobků, oceňuje kvality díla, jeho nadčasovost, pokrokovost a míru inovací. Nikdy neuděluje ceny jeho autorovi, ale výrobku. Pan Novák tak nikdy ani nemohl získat žádnou cenu, jak média nesprávně častokrát uvádějí, cenu mohly vždy získat jedině samotné výrobky. Navíc žádná komise nezkoumá autorství k dílu, ale kvalitu díla samotného. Proto certifikát z designové soutěže není důkazem autorství, ale důkazem, že se komisi dílo líbí a považuje ho za výjimečné. Nic víc.

Celý spor s panem Novákem považujeme za nesmyslný. Již v minulosti dal soud za pravdu Favoritu, kdy jeho předešlou žalobu zamítnul, pan Novák musel uhradit soudní výdaje i nahradit náklady právního zastoupení Favoritu. Pana Nováka jsme několikrát vyzývali k jednání a nápravě stavu neoprávněné prezentace výrobků Favorit na svých webových stránkách, na což nikdy nereagoval. Stejně tak odmítnul zahájit soudem nařízenou mediaci v předešlém sporu. Proč se pan Novák rozhodl celý spor medializovat, necháváme na uvážení čtenáře.

Navíc máme informace, že Favorit není ani zdaleka jediný „klient“, kterého pan Novák žalobami vydírá. Víc k celé kauze ohledně sporu o design nemáme co říct. Počkáme si na rozhodnutí spravedlivého soudu a máme radost, že pak už jednou pro vždy budeme mít všichni ve sporu s panem Novákem jasno.

Počátky výroby nové kolekce kol v Jeseníku a přesun výroby do Rokycan

Mrzí nás neprofesionální přístup paní redaktorky Zuzany Kubátové ze Seznamzpravy.cz, která si ani nedala práci s tím, aby Favorit kontaktovala a ověřila si některá fakta, která v zmatečném článku uvádí. Tak tady jsou pěkně jeden za druhým.

V lednu 2014 za Richardem Galovičem přišel jeho kolega s tím, že má známého, který má nevyužitou fabriku v Jeseníku s personálem i technologiemi, které by mohly být využity pro výrobu nové kolekce karbonových kol. Pan Galovič odmítl myšlenku svého kolegy s tím, že Jeseník je daleko a že je potřeba hledat výrobní kapacity v Rokycanech nebo někde blíže k Praze.

Bohužel se nám nedařilo v Rokycanech najít vhodný prostor pro zahájení výroby kol a pronajímatel fabriky v Jeseníku byl neodbytný. Nasliboval, že zařídí celou výrobu, sežene personál, bude osobně řídit výrobu tak, aby to vedení Favoritu, které vždy mělo centrálu v Praze, zatěžovalo minimálně. Nakonec jsme se domluvili a začali přípravní práce na vybudování výroby v Jeseníku.

První problémy nastaly na jaře 2015, kdy již měla být výroba ze strany pronajímatele v Jeseníku stavebně připravena. Nebyla. Docházelo k podstatnému skluzu v odevzdávání jednotlivých výrobních prostor do užívání Favoritu, navíc se komplikovala situace tím, že do budovy začala zatékat dešťová voda a ani nefungovalo na podzim 2015 topení. Tím vznikaly obrovské skluzy v náběhu výroby a také značné finanční ztráty na straně Favoritu.

Vyslali jsme na jaře roku 2015 do Jeseníku naše kolegy techniky, konstruktéry, elektrotechniky, cyklomechaniky z celé České republiky i ze Slovenska, někteří se tam přestěhovali, někteří tam dojížděli za prací každý týden. Výrobní personál měl být zabezpečen z místních pracovníků.

Navzdory tomu, že v Jeseníku byla tehdy veliká nezaměstnanost, sehnat zručné a zkušené pracovníky tak, jako pronajímatel původně sliboval, byl i pro něj nadlidský úkol. Proto pronajímatel přišel s tím, že umí zabezpečit pracovníky z úřadu práce a navíc zajistit dotaci na část jejich mezd. Potřebovali jsme vyrábět a tak dostal pronajímatel od Favoritu plnou moc, na základě které celou dotaci i příjem pracovníků zabezpečil. Bohužel se pronajímatel v létě 2015 dostal, nikoli naší vinou, do vážných finančních i zdravotních potíží a část úloh po něm převzala jeho manželka. Ta ale evidentně nebyla kvalifikovaná pro řízení výroby a začal kolotoč hledání nového výrobního ředitele.

Rozhodnutí o ukončení výroby v Jeseníku padlo jen 5 měsíců po spuštění výroby z důvodu nepředaných celých výrobních prostor v požadovaném stavu, velké vzdálenosti Jeseníku od Prahy, nedostatku výrobního personálu a nemožnosti sehnat vhodného kandidáta na pozici výrobního ředitele. Rozhodnutí o přesunu do Rokycan padlo v listopadu 2015, kde jsme v mezičase našli vhodný prostor v původní fabrice Favoritu. Samotný přesun výroby a pracovníků trval 6 měsíců a náklady se vyšplhaly do výše několika milionu korun.

Zaměstnanci z úřadu práce v Jeseníku byli zaměstnaní ve Favoritu přesně jeden rok do konce června 2016, stěhování výroby z Jeseníku do Rokycan začalo v únoru 2016, kdy došlo k podpisu nových nájemních smluv. Od července 2016 běžela již výroba kol z Rokycan. Nezakládá se na pravdě, že by Favorit „sbalil“ svou výrobu v Jeseníku ihned, jak skončily dotace. Dotace nijak nesouvisely s rozhodnutím přestěhovat výrobu mimo region Jeseníku. Výše dotace navíc představovala jen nevýznamnou část mezd a odměn, které Favorit vyplácel svým spolupracovníkům.

S pronajímatelem výrobního objektu v Jeseníku jsme v minulosti vedli dva soudní spory, které Favorit v obou případech vyhrál a pronajímatel zaplatil v obou případech Favoritu soudem nařízené náhrady.

Vstup investora pana Michala Mičky

V červnu 2017 byla podepsaná investiční smlouva, ve které se pan Mička zavázal poskytnout rozvojový kapitál ve výši 70 milionů korun výměnou za 30% podíl ve Favoritu.

Tou dobou Favorit měl již stabilizovanou menší výrobu v Rokycanech, provozoval dvě vlastní prodejny v Praze a Bratislavě, byl provozně v kladných číslech, nová jízdní kola získala řadu mezinárodních ocenění za inovace i design v letech 2015 a 2016, značka Favorit získala i prestižní ocenění za nejlepší značku v letech 2016 a 2017, závodní team Favorit Racing sbíral medaile na mistrovstvích republiky i Evropy na dráze, Pavla Havlíková se stala mistrní České republiky na cyklokrosovém kole Favorit, Favorit exportoval do 14 států Evropy a Severní Ameriky a nic nebránilo zvýšení kapacity výroby a otevření zahraničních obchodních zastoupení.

Část prostředků byla ze strany pana Michala Mičky poskytnuta dle písemné dohody ihned po schválení strategického a obchodního plánu a podpisu smluv, pak ale v momentu, kdy byla splatná hlavní část investice, nastaly na straně pana Mičky komplikace a pan Mička nebyl schopen kapitál poskytnout ani řádně ani načas. Pan Mička nikdy v minulosti nerozporoval společně odsouhlasenou strategii Favoritu ani použití investičních prostředků v souladu s obchodním plánem. O všem existují písemné záznamy.

S panem Mičkou jsme situaci aktivně řešili a sliboval doplacení celkové investice. Sice postupně posílal do Favoritu další prostředky, bohužel ale ne v takové výši, která by umožnila pokrýt růst výroby i prodeje a tedy splnit obchodní plán expanze, na kterém jsme se jako akcionáři domluvili. Musela být postupně přijata nepříjemná manažerská opatření na všech úrovních společnosti.

Vždy ale bylo dbáno na to, aby situace nezasáhla zaměstnance společnosti nebo se jich dotkla co nejméně. Smutné bylo to, že navzdory ohromnému úspěchu našich výrobků u zákazníků i odborné veřejnosti, nebylo možné začít dodávat výrobky značky Favorit osmdesáti dealerům v USA, Kanadě a v zemích západní Evropy, které jsme mezičasem na mezinárodních výstavách získali. Byl to hodně frustrující čas pro nás všechny ve Favoritu.

Pan Galovič aktivně jednal celou dobu, kdy nastaly problémy s financováním rozvoje společnosti, s dalšími potenciálními investory, pro které ale celá situace ohledně působení pana Mičky ve Favoritu byla velice nepřehledná a nekomfortní. Situace nakonec vedla v červnu 2018 akcionáře až k odstoupení od investiční smlouvy s panem Mičkou a ukončení jeho působení jako akcionáře, protože nesplnil svůj závazek poskytnout rozvojový kapitál společnosti a následkem toho se společnost dostala do potíží.

Doba elektrická a Favorit

Akcionářská struktura FHAS se odchodem pana Mičky stabilizovala a od července 2018 nezměnila. Favorit ani žádná její společnost pod vedením pana Galoviče nikdy nezkrachovala. Vzhledem k nepříjemné situaci s působením investora Michala Mičky ve Favoritu, byla přijata taková opatření, která umožnila přežití společnosti, značky i projektu. Akcionáři nadefinovali a schválili novou vizi a směřování společnosti, zabezpečili financování a rozvoj dle současných možností a příležitostí na trhu.

Součástí těchto změn bylo i rozhodnutí o nepokračování ve vývoji bývalé modelové řady městských kol Aviator, BigBoss, Cronos, Diamante, která byla určena primárně na náročné zahraniční trhy, protože její zvýšení produkce dle požadavků trhu v západní Evropě a USA by si vyžadovala značné investice, které by současní akcionáři nepokryli. Proto se valná hromada akcionářů Favoritu rozhodla postupně doprodat městskou modelovou řadu a ukončit její výrobu.

Na podzim 2018 se valná hromada akcionářů Favoritu rozhodla prodat některé své podniky (opět to nebylo rozhodnutí pana Galoviče, který k tomu ani nemá z povahy věci kompetence, ale šlo o společné rozhodnutí všech akcionářů), kde nebylo v silách akcionářů zabezpečit další efektivní růst a rozvoj těchto podniků. Celý rok 2018 jsme jednali se zájemci z řad investorů a podnikatelů o dalším rozvoji jednotlivých podniků nebo holdingu jako celku.

V prosinci 2018 byly prodány za komerčních podmínek dvě společnosti ve vlastnictví FHAS, bývalá Favorit Bicycles s.r.o. a Favorit Manufacture s.r.o., zahraničnímu investorovi, přičemž obě společnosti si do té doby řádně plnily své závazky vůči státu i zaměstnancům, měly platné dodavatelsko-odběratelské smlouvy, funkční procesy výroby i prodeje jízdních kol, měly kmenové zaměstnance a měly více majetku (aktiv) než závazků (pasiv) ke dni prodeji novému majiteli.

Společnost RC Orange s.r.o. (bývalá Favorit Manufacture s.r.o.) není v insolvenci, ale byl podán návrh na insolvenci, o úpadku musí rozhodnout soud, to je velký rozdíl. Návrh na insolvenci byl podán několik měsíců po tom, co již společnost nepatřila pod FHAS a pan Galovič nebyl jejím jednatelem. Pokud máme správné informace, k návrhu na insolvenci se nepřihlásil žádný další zaměstnanec ani jiný dodavatel, takže je zřejmé, že společnost nemá dluhy tak, jak informují média. Ukončení pracovních poměrů v bývalé společnosti nebylo formou „rozdání výpovědí zpětně“, jak informuje Seznamzspravy.cz, ale formou dohody smluvních stran k 31. 3. 2019. Pokud máme správné informace, všichni bývalí zaměstnanci společnosti mají vyplacené dlužné mzdy i odstupné v plné výši a nejsou na situaci škodní. Všichni bývalí zaměstnanci získali ihned nové zaměstnání.

Stejně tak informace v titulku o tom, že po Favoritu zůstaly dluhy, je zavádějící. Pokud existovaly nebo existují jakékoliv závazky kterékoliv ze společností v bývalém nebo současném vlastnictví FHAS za dodavateli, jsme připraveni je aktivně řešit tak, jak jsme jakékoliv nedorozumění ostatně vždy řešili ke spokojenosti všech zúčastněných.

Nechtěli jsme nikdy veřejně komunikovat nepříjemné události ve Favoritu, protože si Favorit v minulosti pod vedením bývalých majitelů už hodně vytrpěl a tak krásná a stará značka si nezaslouží negativní publicitu. Polopravdy a výmysly, které se objevily v mediích nás ale přinutily do celé záležitosti vnést světlo, uvést fakta na pravou míru a očistit jméno Favoritu, jeho akcionářů i osoby pana Richarda Galoviče.

Momentálně pracujeme na uvedení nové modelové řady elektro kol na český a slovenský trh, dále pracujeme na inovacích závodní modelové řady Ultra Custom F1 a F3, které by měli být představeny veřejnosti na jaře příštího roku.

Výroba jízdních kol v našich zeměpisných šířkách je sezónní záležitost. Proto momentálně Favorit nic nevyrábí, co se ale v průběhu několika týdnů změní v souladu s výrobním plánem. Máme k dispozici výrobní kapacity v České republice i na Slovensku, kde bude výroba a montáž kol probíhat podobně, jako v minulých letech. Stejně zůstala zachována výroba karbonu na Slovensku, kde ji plánujeme i nadále rozvíjet. Pořád máme kmenové kolegy na pozicích vývoje, servisu, elektroniky a marketingu, kdy pracují na úlohách spojených s představením nové modelové řady.

Těší nás zájem fanoušků, veřejnosti i medií o dění ve Favoritu. Děkujeme za všechny zprávy i telefonáty, které nám vyjadřují podporu. Moc si toho vážíme. Navzdory nelehké nedávné mediální publicitě i turbulentním období posledních dvou let, jsme se nikdy nevzdali a pracujeme na tom, aby Favorit dojel s úspěchem do cíle.

Za kolektiv Favoritu, Ing. Richard Galovič

Ještě jedna věc: Favorit a.s. (v insolvenci) a FAVORIT HOLDING akciová společnost (FHAS) nemají nic společného. Ta první je cestovní kancelář, ta druhá byla nositelem projektu návratu značky Favorit v letech 2017 až 2019. Žádná společnost pod vedením pana Richarda Galoviče nebyla v insolvenci ani neprošla konkurzem.