Padělky protiprávně označené ochrannou známkou Favorit

2011 – 2014 Odstranění padělků z trhu

V roce 2011 kupuje originání ochranné známky původního Favoritu podnikatel Ing. Richard Galovič z konkurzu společnosti CzechBike. Zakládá společnost FAVORIT CZECHOSLOVAKIA a v letech 2012 až 2014 obnovuje ve spolupráci s odborníky a bývalými pracovníky původního Favoritu výrobu jízdních kol Favorit v České republice.

Pan Josef Kozumplík prostřednictvím společností KOVL a Mototrading nadále i po roce 2011 prodává jízdní kola neoprávněně označené ochrannou známkou Favorit. Po mnoha nepříjemných jendáních se společnost KOVL i pan Kozumplík smluvně zavázali ukončit neoprávněné užívání ochranných známek na jízdních kolech, na propagačních materiálech, na prodejnách i na internetu. Dále se zavázali zdržet se jakéhokoli jednání, které by porušovalo práva k našim ochranným známkam a které je v rozporu s pravidly hospodářské soutěže, za které se považuje zejména klamavé označení zboží a služeb, klamavá reklama, vyvolání nebezpečí záměny, parazitování na pověsti nebo zlehčování ve vztahu k naší společnosti. Pan Kozumplík se zaručil i za splnění všech povinností společnosti KOVL.

Letáky společnosti Mototrading a KOVL neoprávněně používají označení Favorit

Letáky společnosti Mototrading a KOVL neoprávněně používají označení Favorit

Bohužel se tak nikdy nestalo. Pan Kozumplík vystupuje za společnost KOVL i Mototrading dle plné moci, nadále dodává na český trh jízdní kola označená ochrannými známkami Favorit pochybného původu i podezřele nízké ceny. Nedodržuje naše dohody a porušuje zákony platné v České republice. Proto se naše společnost nakonec obrátila v roce 2013 na orgány činné v trestním řízení a požádala je o pomoc.

Záchyt padělků Celním úřadem v Nymburku

Záchyt padělků Celním úřadem v Nymburku